Inspectoratul în Construcţii descoperă încălcări ale legii de către Primărie la Ciric!

Share

Scandalul planurilor de defrişare a pădurii de la Ciric se transformă într-o situaţie plină de complicaţii legale pentru Primărie. Astfel, după toate demersurile pe care le-am făcut, Prefectura a solicitat Inspectoratului Judeţean în Construcţii (IJC) să facă un control în cazul Ciric. Controlul a avut ca scop verificarea respectării legalităţii la emiterea Autorizaţiei de Construire nr. 1097/10.09.2009, emisă de Primăria Municipiului laşi, pentru “Modernizare, reabilitare şi amenajare Zona de agrement Ciric”.

Răspunsul Inspectoratului nu lasă loc de dubii. Prin verificările efectuate s-au constat următoarele:
1. „Nerespectarea prevederilor Anexei nr. 1 Conţinutul – Cadru al documentaţiei tehnice ( D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii din Legea nr. 5011991 (…), în speţă lipseşte acordul de mediu pentru proiectul de defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului, respectiv pentru împădurirea terenurilor pe care a existat anterior vegetaţie forestierăMai mult, prin adresa cu nr.1777/23.03.2011, IJC laşi recomandă neatacarea lucrărilor până la clarificarea acestor aspecte”.

2. Scopul eliberării Certificatul de Urbanism nr. 5494 din 19.11.2008 pentru: “Zona agrement Ciric”, nu coincide cu obiectul cererii pentru care a fost emis Autorizaţia de Construire nr. 1097 din 10.09.2009 efectuarea lucrărilor de “Modernizare, reabilitare şi amenajare Zona de Agrement Ciric “

Faptele constituie contravenţii conform cap. III , art. 26. (…) din Legea nr. 50/1991 şi se vor sancţiona cu amendă (…) de la 5.000 lei la 30.000 lei funcţionarii publici, potrivit atribuţiilor stabilite de lege.

Prezenta constituie sesizarea expresă a lnstituţiei Prefectului Judeţului laşi pentru ca, în conformitate cu prevederile art.12, aliniat (1) din Legea nr. 50/1991 (…) să cereţi, după caz, instanţei de contencios administrativ, anularea acestei autorizaţii de construire emisă cu încălcarea prevederilor legale”.

Aceste noi dovezi ale încălcării legii de către Primăria domnului Nichita se adaugă celor sesizate şi de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), instituţie care soma Primăria să nu construiască abuziv pe proprietăţile câştigate definitiv şi irevocabil în instanţă de persoane particulare, avertizând că un asemenea abuz constituie infracţiunea de abuz în serviciu, conf. art. 246 Cod Penal. Tot ANRP îl avertiza pe Primar că expune România la pierderea sigură a unui proces la CEDO pentru abuz contra proprietăţii private.

Sperăm aşadar că, dacă nu din bun simţ, măcar de frica legii, domnul Nichita Gheorghe se va opri din acest elan distructiv. Repet a câta oară: proiectul Ciric poate fi construit foarte bine pe terenuri alăturate pădurii Ciric. De aceea, lăsaţi drujbele jos domnule primar! Nu vă jucaţi iar cu legea, că ulciorul nu merge de multe ori la apă!

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply